Sint-Maartenscollege vmbo ontvangt certificaat ‘Veilige School’

13 mei 2015

Op 13 mei 2015 heeft het Sint-Maartenscollege vmbo uit handen van Burgemeester Hoes het certificaat Veilige School ontvangen. Het Sint-Maartenscollege heeft als een van de eerste scholen in de regio laten zien een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid te voeren.

Burgemeester Hoes: ‘VSO Don Bosco en het Sint-Maartenscollege, locatie VMBO, zijn de eerste scholen die het certificaat “Veilige School” hebben verdiend. Daarmee laten ze zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en daar waar nodig samenwerken op het gebied van veiligheid. Ze zijn ook een voorbeeld: we hopelijk natuurlijk dat de andere scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs snel volgen!’

Johan Moes, locatiedirecteur van het Sint-Maartenscollege, is erg tevreden: ‘het certificaat is het resultaat van de samenwerking binnen onze school. We voelen ons samen voor alle aspecten van veiligheid verantwoordelijk. Zo handelen we ook. Dat geeft een goed gevoel. Daar zijn we trots op.’

Convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorrang’
Op 13 april 2012 tekenden partijen die betrokken zijn bij de veiligheid op school het convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorrang’. Het gaat hierbij om 16 scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs in Zuid Limburg.

Deelnemers aan het convenant zijn LVO Heuvelland, LVO Maastricht, het Leeuwenborgh en de MosaLira Stichting. Daarnaast de gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. Andere deelnemende partijen zijn GGD Zuid Limburg, Openbaar Ministerie, Bureau Halt en Politie Limburg Zuid.

Naast het Sint-Maartenscollege vmbo, ontving ook Don Bosco (school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs) het certificaat.

Rollen en afspraken
Om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers te garanderen streven de deelnemers aan het convenant naar optimale samenwerking op het gebied van veiligheid. Om dit vorm te geven, is een speciaal traject gestart, met subsidie van de Provincie Limburg, om deze samenwerking en afspraken die daaruit voortvloeien te kunnen borgen en volgen.

Aan de slag
Eerst wordt, met ondersteuning van Halt, een veiligheidsanalyse gemaakt waarmee de school inzicht krijgt in de eigen situatie. Daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven wordt wat er nodig is om het veiligheidsbeleid door te ontwikkelen. Vervolgens krijgen plannen en protocollen een update en worden waar nodig bijeen gebracht. Daarnaast brengt de school de interne organisatie op orde en organiseert noodzakelijke externe samenwerking.

Certificaat ‘Veilig School’
Deze inspanningen moeten tot een blijvend resultaat leiden: een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid. Om vast te stellen of dit het geval is voert Bureau Credo en M&O-groep een audit uit. De scholen die de audit met goed gevolg doorstaan, ontvangen van een onafhankelijke certificeringscommissie uiteindelijk het certificaat ‘Veilige School’.

 < Terug naar nieuwsoverzicht