RTL nieuws: Dendron College uitstekende prestaties op landelijke rekentoets

22 mei 2015

Op 6 mei publiceerde het ministerie van OCW de resultaten van de Rekentoets van 2014 op schoolniveau. RTL Nieuws heeft een grondige data-analyse toegepast en kwam zo tot de conclusie dat het Dendron College een school is met zeer goede, zo niet de beste resultaten voor alle leerwegen. Bekijk de uitzending van RTL4 nieuws van zaterdag 23 mei 19.30 uur

Het eindexamen voor het voorgezet onderwijs is voor alle niveaus uitgebreid met een rekentoets. Het gaat om een landelijke toets op verschillende niveaus die in de voor-eindexamenklas wordt afgenomen. Deze toets is verplicht voor alle leerlingen en maakt vanaf 2015-2016 ook verplicht onderdeel uit van het examen. 

RTL Nieuws ging op zoek naar de school die het beste resultaat boekt bij rekenen. Maar hoe vergelijk je nu een categoraal gymnasium in Amsterdam, waar alle ouders hoogopgeleid zijn met bijvoorbeeld een vwo-afdeling van een grote scholengemeenschap op het platteland in Groningen? En krijgen sommige scholen niet gewoon veel betere leerlingen aangeleverd van de basisschool en is het dan niet juist de basisschool die voor het goede resultaat verantwoordelijk is? 

RTL Nieuws

De gegevens van het ministerie bestaan uit een gemiddeld cijfer per leerweg en het percentage leerlingen dat een voldoende heeft gescoord voor de Rekentoets. Deze gegevens werden gefilterd op allerlei factoren waarop de scholen voor voortgezet onderwijs zelf geen invloed hebben. Bij genoemde analyses stond het Dendron College met alle afdelingen steeds in de top. Volgens een medewerker van RTL is met deze bewerkingen het effect van het onderwijs en het beleid van de school gemeten, andere invloeden zijn eruit gefilterd. De belangrijkste vraag was dan ook: Wat heeft de school gedaan om deze resultaten te bereiken? Dat was voor RTL Nieuws reden om opnames te maken bij het Dendron College. 

Het RTL4-team bezocht een rekenles van docent Ebie Eickes en klas VBMO TK2G. Aansluitend vonden er gesprekjes plaats met de heer Eickes en een aantal leerlingen. Dorien Stals, directie-adviseur en docent ontwikkelaar van het Dendron College gaf daarna een toelichting op het rekenbeleid dat sinds 2009 op het Dendron College wordt gevoerd.

Rekenbeleid

Vorig jaar deed het Steunpunt voor Taal en Rekenen ook al onderzoek naar het rekenbeleid van het Dendron College, omdat de school bij de pilot rekentoets eveneens met alle leerwegen tot de 15 best presterende scholen van Nederland behoorde.

undefined

 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht