Interview VO-magazine André Postema: 'Maatwerk? Wacht niet op de politiek.'

29 mei 2015

André Postema is een bestuurder met hart voor onderwijs en tevens lid van de Eerste Kamer. Hij ziet maatwerk binnen het onderwijs ziet als hét antwoord op gedemotiveerde leerlingen. Een maatwerkdiploma juicht hij van harte toe, maar we moeten er niet op gaan zitten wachten. ‘Ook zonder aanpassing van de wetten en regels kunnen we een veel rijker diploma samenstellen.’

In hoeverre is maatwerk realiteit op de scholen van LVO?

“In de beleidsvisie die in 2013 is geformuleerd, staat uitstekend onderwijs centraal en het bieden van maatwerk is een essentieel onderdeel daarvan. Sindsdien zijn alle scholen van LVO op hun manier aan de slag gegaan om daar handen en voeten aan te geven. Hoe zij dat doen, beslissen zij zelf, want daarvoor reiken we vanuit het bestuur geen handleiding aan. We koesteren de diversiteit van de scholen, die allemaal een andere context, aanvliegroute en vaak ook onderwijskundige visie hebben. We geloven in hun eigen inbreng bij de vraag hoe zij differentiëren. Daarvoor is in de school zelf kunde genoeg aanwezig en bovendien geloof ik niet in het topdown innoveren in het onderwijs. Het is beter als innovatie van onderop tot stand wordt gebracht.”

 

 

Download de rest van het interview uit VO-magazine, mei 2015

< Terug naar nieuwsoverzicht