Voorlichtingsavonden bij scholen LVO Weert

2 november 2015

De drie Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs en het BRAVO! College Cranendonck organiseren van maandag 9 t/m donderdag 12 november uitgebreide voorlichtingsavonden. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: de voordelen van goede samenwerking, de kenmerkende resultaatgerichte aanpak en de leerlinggerichte mogelijkheden. Alle ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 7 en 8 zijn met hun zoon of dochter van harte welkom.

Op alle locaties begint de voorlichting om 19.00 uur met een algemene presentatie. Daarna zijn er maximaal drie workshoprondes waar je terecht kunt voor informatie over de leerstromen (vmbo-bk, techniekopleiding, mavo, havo, atheneum, gymnasium) en speerpunten (Tweetalig Onderwijs, Technasium). De laatste workshopronde eindigt om 20.45 uur. Data voorlichtingsavonden:

  • maandag 9 november: BRAVO! College Cranendonck
  • dinsdag 10 november: Het Kwadrant
  • woensdag 11 november: Philips van Horne
  • donderdag 12 november: Het College Weert

Proeflessen en aanmeldavonden

Ook dit schooljaar worden er weer twee woensdagmiddagen ingepland waarop leerlingen deel kunnen nemen aan speciale proeflessen. Zo kunnen de leerlingen zelf ‘proeven’ aan bijvoorbeeld het Technasium, het Tweetalig Onderwijs of de Techniekopleiding. Meer informatie volgt te zijner tijd op de websites van de scholen. De proeflessen vinden plaats op 20 en 27 januari 2016.

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2016 zijn op alle locaties van LVO-Weert de aanmeldavonden.

 

undefined

 

< Terug naar nieuwsoverzicht