Onderzoek op Sophianum scholengemeenschap (AOSL)

26 oktober 2015

Onder de vlag van de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) zet een groot aantal Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs i.s.m. Fontys Lerarenopleiding Sittard, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht zich in voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgerichte opleiding voor en professionalisering van leraren voortgezet onderwijs in Limburg.

Leerlingbegeleiding en Technasium

Naast de LVO-scholen van clusters Weert, Parkstad en Maastricht en het Graaf Huyn College maakt ook het Sophianum onderdeel uit van AOSL. Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken op het Sophianum waarvan de resultaten een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling en de professionalisering van het onderwijs. De onderzoeken gaan over 'een efficiëntere inrichting van leerlingbegeleiding' en 'het Technasium'. In het laatstgenoemde onderzoek wordt gekeken naar motivatie, probleemoplossend denken, doorstroom naar bètatechnische opleidingen HO, resultaten van bètavakken en het onderwijsconcept Technasium in de bovenbouw.

Voor meer informatie over AOSL, klik hier.

< Terug naar nieuwsoverzicht