Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of uw zoon/dochter als persoon zelf betrekking hebben. De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben.

Vertrouwenspersoon

De door de schooldirectie aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Het college van bestuur van LVO stelt tevens vertrouwenspersonen aan voor alle LVO-scholen.

Anita van Dormalen is de externe vertrouwenspersoon voor alle LVO-scholen.  

Download de regeling vertrouwenspersonen. De regeling is ook op te vragen bij het schoolsecretariaat. Hierin staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen.

 

Vertrouwenspersoon Integriteit

Het college van bestuur van LVO stelt vertrouwenspersonen Integriteit aan.

De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI).

Zij zijn te bereiken per e-mail, info@frankpetit.nl en thewissenvpi@gmail.com.

Download de meldingsregeling vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling). Hierin staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.