Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

Taken RvT

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich ten alle tijde naar het belang van LVO als geheel en de scholen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat per 17 december 2018 uit:

  • voorzitter (vacant)
  • W.T.G. Dresscher, portefeuilles algemeen bestuurlijk en personeel
  • M.A.J.L. van Haasteren MA (lid en waarnemend voorzitter), portefeuilles financiën, personeel en bedrijfsleven
  • mr. dr. E.R. Helder, portefeuilles algemeen bestuurlijk, financiën, juridische zaken
  • mw. C.E.P.M. den Houting-Stevens, portefeuilles algemeen bestuurlijk en financiën
  • mw. drs. A.C. Mengde-Kruithof, portefeuilles onderwijs en personeel

Het proces voor vaste invulling van de vacante posities in de RvT is reeds gestart.

Onlangs benoemd:

Over Robert Helder
Robert Helder is een ervaren jurist en bestuurder. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en heeft eerder bij ruime ervaring opgedaan bij advocatenkantoren en is gespecialiseerd in notarieel recht in de semi-publieke sector. Het onderwijs is geen ontbekende, zo heeft hij o.a. voor ROC Landstede, ROC Deltion, Windesheim en Openbaar Onderwijs Zwolle gewerkt. Als bestuurder is hij actief bij o.a. Stichting Meedoen Zwolle.

Over Christianne den Houting-Stevens
Christianne den Houting-Stevens richt zich met name op toezichtfuncties en interim- en adviesopdrachten bij de (semi-) publieke sector. Zo is zij voorzitter van de raad van commissarissen bij Arcade Mensen en Wonen en is zij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Sophia Scholen.

Over Annette Mengde-Kruithof
Diverse leidinggevende functies binnen het onderwijs en de publieke sector heeft Annette-Mengde-Kruithof al op zich genomen, o.a. bij het RSG Lingecollege in Tiel, het Commanderij College in Gemert en de gemeenten Tilburg en Venlo. Zij heeft veel kennis en ervaring in vmbo- en praktijkonderwijs.

 

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De benoeming kan eenmalig verlengd worden met een periode van maximaal vier jaar. Meer informatie staat in het Reglement Raad van Toezicht, in het Reglement Auditcommissie en in het Reglement Commissie Onderwijs.