Programma Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs

Ons onderwijs verandert door ontwikkelingen vanuit de maatschappij. De vraag naar maatwerkonderwijs en innovatie zal verder toenemen. In onze organisatie creëren we daarom ruimte voor opleiding en onderwijsontwikkeling. Ruimte voor docenten, ruimte voor de leerlingen. Kortom, we Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs. Het IOO-programma is op 1 augustus 2018 afgerond en is een belangrijke katalysator in de opmaat naar adaptief leren geweest. De onderwijsontwikkeling bij LVO wordt voortgezet!

Programma IOO: Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs

Wat hield ons programma in? Een deel van onze huidige docenten speelden we deels vrij voor onderwijsontwikkeling. Zij die bijvoorbeeld aan de slag konden gaan met het ontwikkelen van werkvormen voor maatwerkonderwijs of bijvoorbeeld het verbeteren van ICT- en techniekonderwijs. Een belangrijke investering voor de toekomst. Hoe zorgden we voor die extra tijd? We wierven nieuwe docenten. Via de campagne ´Goed vooruitzicht´ zijn er sinds het begin van schooljaar 2014-2015 ruim dertig nieuwe docenten aan de slag gegaan. In schooljaar 2015-2016 is ook een groep nieuwe leraren aan de slag gegaan. Hun ervaringen? Lees meer in de krantenartikelen van Trouw en Dagblad de Limburger en de interviews met IOO-docenten. 

Deze docenten doen twee dingen. Zij geven les en vervangen zo collega’s die werken aan innovatie. Daarnaast werken zij zélf aan ontwikkelingen op verschillende scholen. We hebben gezorgd voor extra capaciteit, zodat zoveel mogelijk docenten aan onderwijsontwikkeling kunnen doen. Momenteel lopen er verschillende projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en de kwaliteit van ons onderwijs. Het programma is ontstaan uit de visie van LVO.

Goede docenten

LVO streeft naar goed werkgeverschap. Zonder goede docenten kunnen we geen goed onderwijs geven. Concreet houdt dit in dat we zo goed mogelijk faciliteren om de kwaliteit van ons personeel op hoog niveau te houden en waar nodig verbeteren. Opleidingen volgen, de juiste bevoegdheden halen, extra trajecten als promoveren: dit moedigen we aan en we zorgen voor ruimte voor de professionele ontwikkeling van onze  medewerkers. 

We beseffen ook dat veelbelovende startende docenten vaak uit het onderwijs stromen. Met het programma IOO hebben we ervoor gezorgd dat we talenten in het onderwijs houden. Door extra begeleiding aan te bieden en de arbeidsmarkt in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Door goede vooruitzichten te creëren.

Onderwijsontwikkeling

LVO streeft naar steeds meer modern en gepersonaliseerd onderwijs; voor iedere leerling maatwerk en passende werkvormen. We stimuleren dat zulke onderwijsontwikkelingen en innovaties vanuit de scholen en onze docenten komen. We geven docenten ruimte en tijd om hierover in dialoog te gaan met elkaar en om aan de slag te gaan. Samen met de schoolleiders, want bij innovaties wordt de hele organisatie betrokken. Als resultaat beogen we oplossingen voor bijvoorbeeld verbeteringen in ICT- of techniekonderwijs waar onze docenten eigenaarschap over hebben. 

We gaan door

Het programma IOO liep tot 1 augustus 2018, maar daarmee is onderwijsontwikkeling niet afgelopen. Adaptief leren staat centraal de komende jaren. Lees meer op www.leerOpMaat.nl