Over LVO

LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) is een grote organisatie, bestaande uit 21 scholen met meer dan 30 locaties. Dit stelt ons in staat om te investeren in onderwijskwaliteit, -innovatie en -ontwikkeling én in het werven van startende leraren. Met ruim 3.000 medewerkers hebben we bovendien veel kennis in huis. We stimuleren de kennisdeling tussen al onze medewerkers. Onderwijs ontwikkelen is immers nooit af.
G2HP14091910200.jpg

De organisatie

Bij LVO gáán we ervoor: uitstekend en modern voortgezet onderwijs in Limburg. Onze scholen bieden vmbo tot en met het gymnasium. Meer weten over de organisatie van LVO? 

Organisatie algemeen 

Raad van Toezicht

Visie

College van Bestuur

Investeren in onderwijs

Bestuursbureau

Jaarverslagen

Medezeggenschap

Regelingen en beleid 

Statuten

Sint Jan-50392.jpg

Kwaliteit

U wilt het beste voor uw kinderen en dat delen wij. Onze organisatie is een bron van kennis op onderwijsgebied. We zetten onze creativiteit en betrokkenheid in voor iedere leerling.

Alle LVO-scholen voldoen aan het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Gewoon goed is echter niet genoeg. We gaan voor beter. Kwaliteitszorg en ontwikkeling in de scholen zijn onze prioriteit. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn tweetalig onderwijs en verdere onwikkeling van technasia en vakscholen. 

04 TIER 01.jpg

Innovatiekracht

Met ontwikkeling en innovatie zijn we nooit klaar. Via het Programma Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs (IOO) geven we docenten ruimte om structureel aan innovatie te werken. Een deel van de tijd geven zij les en een deel besteden zij aan innovatieprojecten op de scholen. Op onze scholen werken ruim 60 docenten aan 67 innovatieve opdrachten!

GoedVooruitzicht LVO.PNG

Investeren in mensen

Onder goed werkgeverschap verstaan we vooral het investeren in onze medewerkers. Dat doen we vooral via opleiding en ontwikkeling. Bij LVO studeert ruim 10 procent van de docenten voor een hogere of een extra lesbevoegdheid. In 2014 zijn circa 200 opleidingsaanvragen toegekend aan onze medewerkers.

Ons programma Investeren in Ontwikkeling van Onderwijs (IOO) biedt ook kansen om startende docenten te werven. Extra krachten om te doceren en te innoveren. Onze campagne heet daarom 'Goed vooruitzicht'.