Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school gevestigd in Maastricht op twee locaties en biedt vmbo, havo onderbouw en vwo. In samenwerking met het Porta Mosana College en het Bonnefanten College biedt Porta Mosana vmbo aan onder de vlag VMBO Maastricht.

Profiel

Het Sint-Maartenscollege biedt klassiek en modern onderwijs tegelijkertijd. Klassiek, omdat Gymnasium wordt aangeboden naast Atheneum en havo, waarin we waarde hechten aan traditionele normen en waarden. Modern, omdat we een bètaprofilering hebben en werken met ict.

Havo / vhbo

De havo is erkend als officiële HACO-school (Havisten Competent). Met dit landelijke profiel bereiden we leerlingen voor op de profielkeuze én op de kennis en vaardigheden benodigd voor een succesvolle toekomst in het hoger beroepsonderwijs en daarna. Na de onderbouw stappen de leerlingen over naar het vhbo aan het Bonnefanten College

In de bovenbouw van het Atheneum/Gymnasium wordt het versterkt Engels (Cambridge advanced English) binnen het curriculum geïntegreerd. Het gymnasiumprogramma onderscheidt zich door, naast de vakken Grieks en Latijn, aparte gymnasiumvakken zoals sterrenkunde, kunstgeschiedenis, filosofie en retorica aan te bieden.

Er is ook veel aandacht voor:

  • Studievaardigheden in de onderbouw
  • Exacte vakken en buitenschoolse bèta-activiteiten. We zijn aangesloten bij Bèta-excellent en Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland)
  • Activiteiten binnen en buiten de school; de ‘9 muzendagen’ de nacht van de mythen, Aischylos en aparte gymnasiumexcursies.

Samenwerking in vwo

In het schooljaar 2015-2016 is gestart met de eerste fase van de inrichting van een vernieuwd vwo. Een samenwerking van de vwo-afdelingen van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege. Zij gaan de komende jaren op tal van onderwijskundige gebieden samenwerken:

  •          gymnasium
  •          tweetalig onderwijs
  •          atheneum en atheneum met Latijn

Het vernieuwde vwo leidt talentvolle en gemotiveerde leerlingen op tot internationaal georiënteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers.

Bètaschool

Jet-Netschool havo/vwo

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo - scholen hebben zich verenigd in Jet-Net. Ze laten de jongeren met eigen ogen zien dat je in de technologie een goede en interessante baan kunt vinden, zodat leerlingen meer plezier krijgen in de exacte vakken en eerder kiezen voor een hogere bèta of technische opleiding. Het Jet-Net bedrijf van het Sint-Maartenscollege is DSM.

Universum Programma

Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij het Universum Programma, een netwerk dat scholen met kennis en middelen ondersteunt om de (aandacht voor) bètavakken op de school te ontwikkelen. 

Vmbo Maastricht: maak werk van je toekomst

Maastricht maakt met ingang van het schooljaar 2015-2016 kennis met een nieuw onderwijsbeleid voor het vmbo. In het schooljaar 2015-2016 is het VMBO Maastricht gestart. Een samenwerkingsverband van vmbo-scholen op de campus aan het 'Bemelerveld' (Maastricht-Oost) waar leerlingen uit een breed onderwijsaanbod kunnen kiezen. De vmbo is een samenwerking tussen de Maastrichtse scholen voor voortgezet onderwijs: het Bonnefanten College, het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College.

Vmbo Maastricht biedt een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving aan waar de leerlingen het optimale uit zichzelf durven te halen. Zo ontdekken zij wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en wat hen motiveert om een keuze uit toekomstige arbeidsmogelijkheden te kunnen maken. loopbaanoriëntatie en -begeleiding lopen als een rode draad door de opleiding.

Vmbo Maastricht realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het mbo.  Meer informatie over het nieuwe onderwijsbeleid lees je op de website van LVO Maastricht.

Locaties

Sint-Maartenscollege
vmbo Maastricht/ ISK

Sint-Maartenscollege havo/vwo

Bemelerweg 1
6226 NE Maastricht      
Noormannensingel 50
6224 BW Maastricht
T: 043 - 3526868      T: 043-3526700
E: vmbo@sint-maartenscollege.nl E: havovwo@sint-maartenscollege.nl