OPDC St. Michael

OPDC St. Michael is een Orthopedagogisch Didactisch Centrum in Maastricht. Het OPDC is er voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen uit de regio.

undefinedVoor wie?

Het OPDC is voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs de begeleiding niet kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het richt zich met name op maatwerktrajecten voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen:

  • leerproblemen,
  • sociaal-emotionele problemen,
  • gedragsproblemen.

Het OPDC St. Michael biedt:

  • een omgeving waar de leerling gekend wordt,
  • optimale kansen om te leren,
  • alle zorg die een leerling nodig heeft,
  • een goede overgang naar het regulier voortgezet onderwijs.

Vorming

Het OPDC is zodanig ingericht dat alle leerlingen de kans krijgen hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen binnen een professionele orthopedagogische en orthodidactische setting.Een leerling die in het OPDC geplaatst wordt, heeft in principe de mogelijkheden in het regulier onderwijs teruggeplaatst te worden.

Locatie

Eenhoornsingel 100 
6216 CW Maastricht
T: 043-354 12 34