Nieuws

28-2-2012 | Training Presentatie Plan van aanpak MaS

Duur van de training
1 middag van 15.00 uur tot 20.00 uur

Inhoud
Deze training die wordt uitgevoerd door CPS (www.cps.nl) te Amersfoort wordt nu speciaal voor Limburgse scholen aangeboden in Hotel l'Empereur te Maastricht. Plan van aanpak MaS volgens de Pressure Cooker methode van het CPS. De methode Pressure Cooker van het CPS biedt scholen de mogelijkheid om systematisch de verschillende activiteiten, taken en verantwoordelijkheden te beschrijven. In de basistraining is deze methode toegelicht. De stagecoördinator en het verantwoordelijk lid van het management schrijven het Plan van aanpak MaS.

Dit plan dient u voor woensdag, 19 april in bij het Stagebureau dat samen met het CPS u van advies dient. U ontvangt voor 9 mei schriftelijk commentaar. Op 15 mei presenteert u uw Plan van aanpak MaS aan de overige scholen in Hotel l'Empereur. Kennis en ervaring worden zodoende uitgewisseld. Vanaf 18.00 uur is een informeel gedeelte met een 3-gangen-diner.

Deelname is slechts mogelijk als uw school voor 19 april een Plan van aanpak MaS indient.

Wat steek ik ervan op?
U verwerft nieuwe inzichten om in het kader van de maatschappelijke stage succesvolle initiatieven te nemen en uit te voeren. De coördinator maatschappelijke stage geeft in de presentatie rekenschap van de invulling van de Maatschappelijke Stage op zijn/haar school. Hierbij komen oa. de volgende punten aan bod.
- Wat is mijn schoolbeleid ten aanzien van maatschappelijke stage precies en welke taken/verantwoordelijkheden horen daarbij?
- Hoe zet ik projecten zo effectief mogelijk op?
- Wat is de rol van de stagemakelaar, welke dienstverlening tegen welke prijs?
- Hoe geef ik de maatschappelijke stage een plaats in het totale schoolbeleid?
- Hoe creëer ik draagvlak en wanneer is communicatie rond de projecten succesvol?
- Hoe realiseer ik een optimale voorbereiding voor zowel betrokken docenten/medewerkers als leerlingen?

Wanneer
Dinsdag, 15 mei as.

Voor wie
Inspirerende dagtraining voor coördinatoren maatschappelijke stage en het verantwoordelijke management.

Waar
Hotel l'Empereur, Stationsstraat 2 tegenover het station van Maastricht.

Kosten
€ 50,- per deelnemer, inclusief catering en materiaal.

Kortingsactie
Door een recent toegewezen subsidie van OCW blijven de kosten beperkt tot een bijdrage aan het gebruik van de accommodatie en uw consumpties. Uw eigen bijdrage wordt daardoor slechts € 50. Scholen uit Maastricht ontvangen twee vrijkaarten per persoon van het Stagebureau.


terug naar boven
 
 

.